Onze algemene voorwaarden zijn aangepast voor de B2B. Deze voorwaarden zijn in september 2021 aangepast en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door ICTWaarborg.

Het betreffen de volgende wijzigingen. Art. A.8.1 is uitgebreid door de definitie van directe schade toe te voegen aan de aansprakelijkheidsclausule en art. A.9.2 is uitgebreid, gezien de coronapandemie, om meerdere overmachtssituaties te faciliteren.

De gewijzigde algemene voorwaarden gelden met ingang van 4 oktober 2021.

 Maandag, Oktober 4, 2021

« Terug